24 בנובמבר 2020 0 Comments

נוהל חדש: בדיקות קורונה

במקרה של תחלואה חריגה במוסד חינוכי ייערכו בדיקות קורונה לתלמידים ולצוותי החינוך

הבדיקות ייעשו כפוף להסכמת הורי התלמידים וצוותי החינוך

משרד החינוך מהדק את הבקרה שלו אחר שלומם ובריאותם של תלמידים וצוותי החינוך במערכת החינוך. המשרד מפרסם נוהל חדש שגובש בשיתוף עם משרד הבריאות, ולפיו במקרה בו מתרחש אירוע של תחלואה משמעותית במוסד החינוכי (בית ספר או גן), יוצעו בדיקות קורונה לבאי המוסד החינוכי – צוותי החינוך והתלמידים. ההצעה לתלמידים תעשה באמצעות הוריהם ובהסכמתם.

יצויין כי נוהל זה יחול גם על מקרים בהם תפרוץ תחלואה ברשות או ביישוב מסויים.

הבדיקות המדגמיות, לצד מרכז השליטה (משל"ט) שמנטר באופן שוטף וסדור בדיקת תחלואה, מהוות מנגנון בקרה נוסף שנועד לצמצם ולקטוע את שרשרת ההדבקה במערכת החינוך.

במסגרת הנוהל החדש יוכלו הגורמים הבאים לבקש את הבדיקה:

  • מטה משרד החינוך
  • המחוזות שבמשרד החינוך
  • הרשות המקומית
  • מנהל בית הספר
  • מנהלת גן
  • משרד הבריאות

הבדיקות תתקיימנה על ידי משרד הבריאות, ותוצאותיהן תועברנה דרך קופות החולים ישירות אל הנבדקים. משרד החינוך עורך כל העת התאמות לשינויים התכופים, והוא ימשיך לשקוד להרחבת מעטפת המענים למניעת תחלואה, כדי להבטיח את רצף הלימודים במערכת החינוך

רשום תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם בשום מקום !